CALENDARIO DE PAGOS 2017

CONCEPTO                     FECHA DE ACREDITACIÓN EN BCO. SAN JUAN

Tercera Cuota Plus Navideño 2016                             Martes 17 de Enero de 2017

Sueldo de Enero                                                           Martes 31 de Enero de 2017

Cuarta Cuota Plus Navideño 2016                       Miércoles 15 de Febrero de 2017

Sueldo de Febrero                                                    Sábado 25 de Febrero de 2017

Sueldo de Marzo                                                         Viernes 31 de Marzo de 2017

Sueldo de Abril                                                              Viernes 28 de Abril de 2017

Sueldo de Mayo                                                         Miércoles 31 de Mayo de 2017

Aguinaldo (Primer Semestre)                                       Viernes 23 de Junio de 2017

Sueldo de Junio                                                            Viernes 30 de Junio de 2017

Sueldo de Julio                                                              Sábado 29 de Julio de 2017

Sueldo de Agosto                                                         Jueves 31 de Agosto de 2017

Sueldo de Septiembre                                            Sábado 30 de Septiembre de 2017

Sueldo de Octubre                                                      Martes 31 de Octubre de 2017

Sueldo de Noviembre                                             Jueves 30 de Noviembre de 2017

Aguinaldo (Segundo Semestre)                              Viernes 22 de Diciembre de 2017

Sueldo de Diciembre                                               Viernes 29 de Diciembre de 2017